/Files/photogallery/795/Анимация-атом.gif

ВІДДІЛ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

ФІЗИКА (від грец. φυσικός "природа" - це одна з чотирьох фундаментальних природничих наук, яка разом з хімією, географією та біологією створює єдину і цілісну систему наук про природу і Землю. В хоч фізика неймовірно тісно пов'язана з математикою, однак її помилково відносять до точних (тобто математичних наук). І справді, побутує серед фізиків твердження, що математика - це мова фізики, і останніми десятиліттями фізику дещо відділили від її "рідних сестер" - передусім хімії та географії, і тісно прив'язали до математики. І навіть в колишньому СРСР нарекли окремий напрямок підготовки студентів - фізико-математичний. Звісна річ, фізика з усіх природничих наук найбільше пов'язана з математикою, однак її історичне коріння бере свій початок саме з наук про Землю.
Без знань фізики у дослідженнях природи - ніяк.
Фізика досліджує загальні властивості матерії та явища у ній, що постійно відбуваються. Крім того, ця наука вивчає головні закони, які цими процесами керують. Одним словом фізика - це наука про всі закономірності у природі. Люди з давніх давен прагнули зрозуміти всі ці закономірності, аби зробити природу більш передбачуваною, а тому почали активно цікавитися законами природи. Це наштовхує на думку, що фізика - одна з найстаріших наук на планеті. Власне так воно і є, адже фізика зародилася у Древній Греції в Х ст. до н.е., майже в один час із математикою та географією, тісно з ними переплітаючись протягом усього етапу свого розвитку. Особливо щільне місце в дослідженнях стародавніх людей зайняло вчення, яке ми сьогодні називаємо ГЕОФІЗИКОЮ. Геофізика - це наука, що утворилася в результаті тісного поєднання географії та фізики що в доархімедовий період. Приміром люди здавна цікавилися природою Місяця та Землі, і чому Місяць та Сонце обертаються навколо нашої планети, і ніколи не стикаються між собою. Це зараз, через тисячі років, при нинішньму розвитку науки і техніки ми можемо дати елементарну відповідь на це питання, а на той час люди шукали на них відповідь протягом значної частини свого життя.

Крім географії, фізика неймовірно тісно пов'язана із хімією. І це цілком зрозуміло - обидві науки використовують методи атомно-молекулярного вчення про природу речовин. Розділ що утворився в результаті поєднання фізики і хімії - називається фізичною хімією. Ну і звісна річ - біологія. З нею пов'язані всі науки, адже біологія - це наука про життя, яке утворилося виключно за умов фізичних законів. Біофізика - це розділ біології, що вивчає живу природу через фізичні та фвзико-хімічні закони і явища зародження і формування життя на всіх його рівнях (починаючи від клітин, закінчуючи популяцію видів). Отже як ми бачимо, фізика це неймовірно інтегрована в систему наук, і без неї неможливо уявити навколишній світ. Мабудь далеко недарма у колишньому СРСР фізика була обов'язковим випускним екзаменом у середній школі, адже в умовах воєнної істерії та гонки озброєнь з США досягти успіхів без належного розвитку фізики було вкрай неможливо.
На сучасному етапі фізика ввібрала в себе усі ознаки технічної науки, залишаючись при цьому типовою фундаментальною природничою наукою. Враховуючи це, саме на фізиці лежить відповідальність за впровадження нових інформаційних технологій для вивчення природи, а тому важливим завданням є комбінування інформатики з усіма природничими науками при роботі шкільного природничо-географічного товариства, а вивчення інформатики відбувається саме на базі відділу фізики нашого товариства.
Відділ фізики створений у квітні 2016 року. З перших днів його існування, науковим керівником є Колч Надія Володимирівна, багаторічний вчитель фізики і математики та водночас директор Витачівської школи.

Як відомо, фізика досить специфічна природнича наука, яка активно застосовує математичні методи у своїх дослідженнях, таким чином є потреба у популяризації математичної науки, яка слугує фундаментом для фізики. Відділ фізики займається проблемами популяризації природничо-математичних дисциплін у середній школі, та забезпечення цікавих тематичних заходів з фізики. Команда юних фізиків-вернадськівців налічує одразу 4 чоловік: Пугач Артем (керівник відділу), Туз Владислав, Рибна Ніна та Козелецька Анастасія.

Кiлькiсть переглядiв: 566

Коментарi