/Files/photogallery/795/biology.gif

ВІДДІЛ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

БІОЛОГІЯ (лат."біо" - життя, "логос" - наука) -наука про життя на Землі. Одна з фундаментальних природничих наук, без якої неможливо уявити процес навчання в школі будь якої цивілізованої країни. Це доволі молода наука, яка в епоху Середньовіччя мирно відійшла від географії, ставши самостійною наукою, але дуже тісно з нею пов'язаною. Географія та біологія - це немов рідні сестри, які не можуть існувати одна без одної. І справді, коли Ви вивчали обидва цих предмети в школі, дуже часто могли сплутати матеріали, і на уроці географії приміром могли забути про це, і цілком усвідомити що Ви на біології. І справді ці науки між собою дуже тісно пов'язані і на кожному кроці переплітаються. В обох наук було спільне, майже трагічне минуле, особливо в епоху розгулу церковного Середньовіччя, де могли спалити на кострі будь якого вченого, хто доводив, що життя розвивається з клітини, а Земля кругла і обертається навколо Сонця. Навіть в більш прогресивному ХХ столітті, під час диктатури Сталіна в СРСР деякі галузі біології (зокрема генетика) були визнані "ідеологічно шкідливими", і заборонені, що призвело до занепаду біологічної науки в колишньому СРСР через примхи нерозумного і неграмотного диктатора. Натомість недокінця обгрутована еволюційна теорія Чарльза Дарвіна, яка піддавалася багатьма світовими вченими критиці - в СРСР була оголошена "біблією" усіх радянських біологів, що беззаперечно призвело до чергового етапу занепаду біології в Радянському Союзі.
Однак все це вже в далекому минулому. Сучасна біологія в Україні має значні перспективи свого розвитку, адже ця наука напряму пов'язана з такими галузями економіки, як сільське господарство (агрономія і зоотехнія), медицина людини та ветеринарна медицина, генна інженерія та селекція, екологія та природоохоронна діяльність, зелений туризм, та використання біологічних ресурсів, без яких неможливий розвиток людства.
Сучасна біологія розділяється на 4 основних розділи: ботаніка (вивчає рослин), зоологія (вивчення тварин та людини), мікологія (наука про гриби) та мікробіологія (наука про мікроорганізми та віруси). Антропологія - окремий біологічний розділ, що вивчає людину, як біологічний вид Homo sapiens. Біогеографія - наука, що є перехідною між біологією та географією, вивчає ареали поширення живих організмів та природні зони Землі.
Біологія надзвичайно цікава і необхідна для загального розвитку наука, крім того вона є запорукою прогресу людства. Біотехнологічні галузі є важливими для економік цілих країн (США, Японія, Німеччина, Великобританія, та ін.). У держав з розвиненими галузями біології значно вища якість медицини та більша тривалість життя. Також в цих країнах набагато продуктивніше сільське господарство, ніж в тих країнах, де біологія не розвинена. Вивченню біології в західних країнах надають велику перевагу, особливо в Японії та Швеції. Саме тому, на думку вчених в цих країнах найвища тривалість життя, адже біологічні знання спрямовуються на практику - тобто в медицину. В Україні нажаль біологічна наука дещо програє західній, а результати ЗНО з біології в 2015 році були найнижчими серед усіх предметів, та найнижчими за всі роки його проведення саме з цього предмету. Нажаль серед абітурієнтів теж мало охочих поєднати свої майбутні професії з цією наукою. В результаті - біологія в Україні прийшла в упадок, а з нею і медицина. В результаті українці живуть майже на 25 років менше, ніж японці, шведи чи канадці, а якість життя значно нижча - українці вдвічі більше хворіють на різні недуги.
Однак незважаючи на всі негаразди, Україна подарувала світові цілий ряд видатних вчених-біологів - І.І.Мечников (заснував вчення про імунітет), В.І.Вернадський (заснував вчення про біосферу), М.Г.Холодний (всесвітньо відомий ботанік), О.О.Богомолець (заснував вчення про старіння організмів), Д.І.Гродзинський (дослідив вплив радіації на живі організми), О.В.Палладін (засновник біохімії), І.І.Шмальгаузен (відомий український зоолог), та багато інших. Навіть Миколу Амосова, Миколу Пирогова та Олександра Шалімова - всесвітньо відомих українських хірургів, слід вважати перш за все неперевершеними біологами, адже медицина - це біологічна наука. Всі ці вчені зробили величезний внесок в розвиток світової біології - однієї з фундаментальних природничих наук, що вивчає найвище сакральне творіння природи - його величність ЖИТТЯ...

Отже біологія - це надзвичайно важлива наука, без вивчення якої неможливий інтелектуальний розвиток людини, а елементарні знання біології є необхідні в повсякденному житті.

Відділ біології та екології шкільного природничо-географічного товариства започаткував свою роботу у вересні 2015 року, і одразу ж з перших його днів став одним з провідних у товаристві. Куратором відділу є вчитель біології та географії Витачівської школи Хіміченко Костянтин Сергійович. Відділ швидко почав втілювати в життя програму екологічної компетентісності учнів, з метою формування в них екологічної культури та дбайливого ставлення до власного здоров’я (у відповідності з вивченням усіх напрямків шкільного курсу біології).
Наразі актив відділу налічує 3 учнів, зокрема це Чеканова Маргарита (голова відділу), Будюк Артем та Решодько Каріна.

Одне з головних завдань відділу – це розширення знань про органічний світ рідного краю, розвиток уявлень про рослинний та тваринний світ нашої планети, його проблеми, вивчення механізмів для їх подолання (ідеологічне забезпечення вивчення біології у 6-7 класах), а також формування первинних знань з медицини, санітарії та гігієни, розкриття таємниць людського тіла та його можливостей, формування здорових звичок, та також з’ясування місця людини у навколишньому органічному світі через призму взаємозв’язків з іншими біологічними видами (ідеологічне забезпечення вивчення біології у 8-9 класах). Важливе місце в роботі відділу займає використання сучасних інформаційних технологій для аналізу та синтезу біологічної інформації, та її систематизації.

Науковими консультантами відділу є Колч Надія Володимирівна (вчитель фізики і математики) та Дикуша Ніна Іванівна (вчитель хімії та біології).

Кiлькiсть переглядiв: 520

Коментарi